1. طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمید رضا اسماعیلی , تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران , پژوهش های ماهی شناسی کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۷-۴۲
 2. زهره نصیری , سیدمحمود قاسمپوری , منصور علی آبادیان , تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI , پژوهش های جانوری , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۵۷-۲۶۷
 3. امید میرشمسی کاخکی , سپیده شفائی , منصور علی آبادیان , مجید مرادمند , یوری ماروسیک , مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۷-۱۰۰
 4. لیلا نورانی , منصور علی آبادیان , تحلیل ابردرخت ها در خانواده مگس گیریان (Muscicapidae) , زیست شناسی کاربردی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۵۹-۱۷۵
 5. سحر جواهری طهرانی , منصور علی آبادیان , محمد جواد نجف زاده , تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar) , پژوهش های جانوری , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۴۲-۶۵۲
 6. محبوبه سادات حسین زاده , منصور علی آبادیان , اسکندر رستگار پویانی , ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه معرفی شده جکوی شکم زرد خانگی درایران با استفاده از مدلسازی پراکنش Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 گونهای , پژوهش های جانوری , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۳۱-۴۴۰
 7. نرگس هاشمی , علیرضا عاشوری , منصور علی آبادیان , استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۸۳-۹۴
 8. نرگس هاشمی , علیرضا عاشوری , منصور علی آبادیان , محمدحسین محمودی قرائی , مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه اقلیم شناسی آنها , علوم زمین , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳-۱۲
 9. علی غلامحسینی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش , بررسی دوشکلی جنسی و تنوع ریخت شناختی زردپره سرسرخ در فلات ایران (Emberiza bruniceps) در منطقه دورگهزایی با زردپره سرسیاه (Emberiza melanocephala)در فلات ایران , پژوهش های جانوری , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷۲-۸۴
 10. حسن ملوندی , عباس اسماعیلی ساری , منصور علی آبادیان , تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۱۰۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۱-۵۷
 11. احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان , ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران) , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳-۲۲
 12. مهدیه اسدیان , منصور علی آبادیان , برهان ریاضی , نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس , حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۵-۷۶
 13. نسرین کیوانفر , منصور علی آبادیان , بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۳-۴۴
 14. سعید شهابی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان , بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش(Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 , پژوهش های جانوری , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۰
 15. سید محمود قاسمپوری , منصور علی آبادیان , بهرام کیابی , وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833 , Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱-۱۴
 16. منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی , جمشید درویش , رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی , تاکسونومی و بیوسیستماتیک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱-۱۲